Niespodziewana wizyta

DSC_0002

DSC_0006

DSC_0015

DSC_0020

DSC_0037

DSC_0046

DSC_0074

DSC_0081

DSC_0090

Bez strachu, lęku czy obawy. Z całą godnością, moca i mądrością.

Dziękuję za błogosławieństwo jakim mnie obdarzyły.

Żurawie

DSC_0680Jak dobrze znów usłyszeć nawoływania żurawi. Cieszę się, że już są te piękne ptaki! Będą mi towarzyszyć do późnej jesieni.

Pierwszy raz udało mi się zobaczyć taniec godowy żurawi. Coś wspaniałego!!!

Sama poezja – tyle piękna, gracji, dostojności, wdzięku, zalotów –  no i te niesamowite dźwięki.

DSC_0003

DSC_0629

DSC_0684

DSC_0696

DSC_0772

DSC_0762

DSC_0471

DSC_0463

DSC_0430

DSC_0072

DSC_0665

 Można się dużo nauczyć od żurawi.

Dzikie gęsi

DSC_0001Zima była bardzo łagodna w tym roku. Aura przypomina raczej przedwiośnie niż zimę.

Przyleciały już pierwsze gęsi i żurawie. W poprzednim roku były 16 lutego, kiedy jeszcze były mrozy a jezioro było mocno zamarznięte.

DSC_0083

W tym roku pojawiły się 20 lutego. Jezioro ma jeszcze cienką warstewkę lodu ale wejść się na nie nie da.

W dzień są temperatury dodatnie, a w nocy lekkie przymrozki – czuje się powiew wiosny.

DSC_0046

Przyroda oszalała. Powietrze wibruje dźwiękami nawoływań gęgawych i klękorem żurawi. Przyleciały też inne małe ptaszki i słychać ich godowe śpiewy. Wszystko łączy się w pary, miłość rozbrzmiewa w przestrzeni.

DSC_0125

DSC_0127

DSC_0121DSC_0114

DSC_0147

DSC_0164

DSC_0148

DSC_0175

DSC_0326

DSC_0129

DSC_0077

DSC_0061

DSC_0059

Z miłościa Lilowa Wanda

Zimowy sen/ Winter sleep

DSC_0021Zima nie daje za wygraną. Znów śnieg otulił świat i powiało mrozem.

Zgodnie z naturą jest to czas na spowolnienie, wyciszenie, uśpienie.

Więc słuchając płynących sygnałów spowalniam i powoli zapadam w zimowy sen. Robię sobie przerwę od zgiełku świata zewnętrznego, bo wiem, że z całą pewnością będzie on, kiedy się przebudzę.

Spokojnie zostawiam wirtualny świat, zaprzyjaźnione blogi, strony, bo wiem, że będą wspaniale prosperować, rozkwitać, wzrastać i odnajdę je kiedy powrócę.

Internet, choć przydatny w poszukiwaniu informacji i w komunikacji, może być też przyzwyczajeniem, uzależnieniem.

Pora na przerwę/Time for a break

DSC_0004

Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników.

Dziękuję za bycie ze mną, za radość i smutek, współodczuwanie, czytanie i pisanie.

Przesyłam Wam wszystkim kochani serdeczne podziękowania, moją wdzięczność i miłość.

DSC_0847

Słuchaj swego serca

Podpowiedzi szept

Ono Cię poprowadzi

Rozpozna każdy blef

Zaufaj sobie, Dziecku Bożemu, Całej swej Istocie

Wewnątrz znajdziesz wszystkie skarby w całej swej prostocie

Uwierz w swe uczucia, pierwsze myśli zwiewne

One Cię nie zawiodą, zaprowadzą wszędzie

Prawdziwe i szczere serca odczuwanie

Poprowadzi przez życie Tobą kreowane

DSC_0890

DSC_0892

DSC_0885

DSC_0023

DSC_0076

DSC_0824

DSC_0006

DSC_0015

DSC_0463

DSC_0030

Do miłego zobaczenia. Z miłością Lilowa Wanda 

See you soon. Love 

Złote cytaty / Golden quotations

Love all Serve all                                          Kochaj wszystkich Wszystkim służ

Help Ever! Hurt Never!                                Zawsze pomagaj! Nigdy nie krzywdź!

Hands that help are

Holier than lips that pray                    Dłonie pomocne są święsze niż usta, które się modlą

Love is flower. Lust is a horn                      Miłość jest kwiatem. Żądza jest kolcem

Love is giving and forgiving                        Miłość jest dawaniem i wybaczaniem

Selfishness is getting and forgetting         Egoizm jest braniem i zapominaniem

God is the doer. You are His Instrument    Bóg jest twórcą. My jesteśmy jego Insrumentem

Life is a march from „I”  to „we”                   Życie jest marszem od „Ja”do „my”

You are born So that you may not born again Rodzisz się po to, aby nie rodzić sie ponownie

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

DSC_0731

Z miłością Wanda

Życie/ Life

DSC_0712Every moment each man or woman creates his own future. Life, which is a God- given gift, continnually acts to fulfill man’s spoken or unspoken desires. Human thoughts and feelings are decrees in them selves and do produce with certatinty and justice after their kind, whether joy or sorrow. Although they live in a sea of wisdom, most men create in ignorance. Their lives are therefore a mixture of both good and bad, a chaotic outpicturing of the so-called wheel of fortune.

W każdej chwili swego życia człowiek tworzy własną przyszłość. Życie, które jest darem Bożym, bez przerwy działa, aby zaspokoić wysłowione czy też skrywane pragnienia człowieka. Ludzkie myśli i uczucia są same w sobie dekretami, które niechybnie i sprawiedliwie przynoszą owoce według ich rodzajów: radość lub smutek. Mimo, że ludzie otoczeni są morzem mądrości, większość z nich tworzy w niewiedzy. Dlatego też ich życie jest mieszaniną zarówno dobrego, jak i złego, chaotycznym odzwierciedleniem tak zwanego koła fortuny.

El Morya

DSC_0823Z miłością Wanda

2.02 – Pełnia księżyca / Full moon

Dzisiaj można było zobaczyć na niebie zachodzące słońce i wschodzący księżyc.

Today it was possible to see the setting sun and the rising moon in the sky.

DSC_0800

DSC_0810

Rykarda Parasol

Z życzeniami spokojnego weekendu. Wanda

Loneliness ain’t no coward’s friend
For folks like me though
It’s a constant.
Something I know,
Something I can lean on
Something to hold,
When everyone else is gone.
I was lucky to have you,
We laid side by side.
Glad when you said hello,
I was glad when you said goodbye.

Honey, I… I ain’t got no fear
Been round and round,
And i’ve seen many tear.
And you and i, we are free and we run.

You’re gonna have to get real strong,
If you gonna sing this song.
Find your bravery,
If yer gonna go it alone.
Oh in a little while,
You’re just gonna „be”.
Take it from someone wild,
Oh it’s good to be free …

Honey, I… I ain’t got no fear
Been round and round,
And i’ve seen many tear.
And you and i, we are free and we run.

Samotność nie jest tchórzliwym przyjacielem
Bądź co bądź dla ludzi takich jak ja
To stała
Coś wiem
Coś innego mogę oprzeć na
czymś czego się trzymam
Kiedy wszyscy inni odeszli
Miałam szczęście, że mam ciebie
Leżeliśmy obok siebie
Ucieszyłam się kiedy powiedziałeś cześć
Byłam zadowolona kiedy się pożegnałeś

Kochanie..ja..ja nie czuję strachu
Krążyłam w kółko
Widząc wiele łez
A ty i ja jesteśmy wolni i możemy biec

Będziesz musiał być naprawdę silny
Jeśli zamierzasz śpiewać tę piosenkę
Znajdź swoje męstwo
Jeśli zamierzasz iść sam
Za małą chwilkę
Po prostu „będziesz”
Weź to od kogoś dzikiego
Dobrze być wolnym

Kochanie..ja..ja nie czuję strachu
Krążyłam w kółko
Widząc wiele łez
A ty i ja jesteśmy wolni i możemy biec

JEDZ SAM OWOCE/EAT YOUR OWN FRUIT

DSC_0029Pewnego razu uczeń skarżył się mistrzowi:

„Opowiadasz nam różne historie, a nigdy nie odkryjesz ich znaczenia.”

Mistrz odpowiedział:

„Czy byłbyś zadowolony, gdyby ci ktoś ofiarował owoc i pogryzł go przedtem?”

Nikt nie może odkryć za ciebie t w o j e g o znaczenia. Nawet mistrz.

A disciple once complained:

“You tell us stories, but you never reveal their meaning to us.”

Said the Master:

“How would you like it if someone offered you fruit and masticated it before giving it to you?”

Anthony de Mello – „Śpiew ptaka” /”The Song of the bird”

Trochę słońca/ A bit of sunshine

Po ciemnych, szarych, mglistych, dżdżystych dniach dzisiaj wyjrzało słoneczko. 

DSC_0498

DSC_0569

DSC_0595Jezioro rozmarzło

DSC_0470

DSC_0512

DSC_0521

DSC_0568

DSC_0602

DSC_0583

DSC_0573

DSC_0581

DSC_0650

DSC_0679

DSC_0527

DSC_0545

DSC_0708

DSC_0706Zachód słońca był niesamowity. Całe spektrum barw, piękne poświaty.  

Chmury układały się w różne kształty pobudzając moją wyobraźnię. Super widowisko!

DSC_0591

Pozdrawiam cieplutko Wanda

Planeta Ziemia / Planet Earth

Ziemię można porównać do okrętu. Okrętem zarządza kapitan, który ma jasno wytyczony cel i kierunek. Zna wszystkie prawa i zasady zarządzania i  kierowania okrętem. Cała załoga z pełnym zaufaniem sumiennie wykonuje  polecenia kapitana i pracuje dla dobra wszystkich.

Wyobraź sobie, co by się działo, gdyby nagle załoga przestała kierować się tymi zasadami i jeden kierowałby na wschód, drugi na zachód, trzeci na północ, czwarty na południe a każdy miałby inny cel. Powstałby chaos, walka i groziłoby to wzajemnym unicestwianem się  i  zatonięciem okrętu.

Taki chaos panuje obecnie na Ziemi. Mamy wielu kapitanów, którzy mają różne cele i kierunki ich egoistycznych pragnień. Zwalczają siebie nawzajem tępiąc, zabijając, unicestwiając w myśl zasady „po trupach do celu”. Manipulują, kontrolują  poprzez różne środki  (polityka, religia,media) ogłupiałych ludzi, których wykorzystują do swoich celów. W wyniku ich działalności 98% ludzi nie potrafi samodzielnie działać i myśleć. To wszystko prowadzi do wyniszczenia i globalnej katastrofy.

Planeta Ziemia potrzebuje Kapitana, który swoim Sercem i Rozumem ogarnie całą Planetę i pokieruje  jej rozwojem dla dobra wszystkich Istot.  Kapitana, który jest ponad przeróżnymi podziałami (państwami, granicami, kastami). Kapitana, który zna Prawa Wszechświata i je z szacunkiem wdraża i respektuje.

Planeta Ziemia potrzebuje przebudzonych Ludzi o otwartych Sercach i Umysłach, którzy mają świadomość, że jesteśmy jak naczynia połączone, jesteśmy Jednością, co robimy innym, robimy sobie. Wszyscy jesteśmy na okręcie zwanym Ziemią i mamy wspólnie działać dla jej i naszego dobra.

Planeta Ziemia potrzebuje jasno wytyczonego celu i jednego kierunku, aby Perłą Galaktyk się stała a wszyscy mieszkańcy tej Planety miały w tym tworzeniu swój udział.

Więc proszę kochani Ludzie – Przebudźcie się, otwórzcie swoje Serca i Umysły, niech wypełni je Miłość, która rozpuści wszystkie iluzje tego Świata, wszystkie urojone lęki i strachy. Przeniknijcie swoim Boskim Rozumem całe zniewolenie ludzkości, a kiedy to dostatecznie zrozumiecie powiedzcie zdecydowanie STOP!

Już pora powiedzić:

STOP – dla zabijania siebie nawzajem

STOP – dla przemocy, kontroli i manipulacji

STOP – dla bezmyślnego reagowania na sugestie mediów, przywódców, idoli.

Już pora poczuć swoim sercem i powiedzieć:

KOCHAM SIEBIE,   KOCHAM WSZYSTKIE ISTOTY,   KOCHAM ŚWIAT,   KOCHAM KOCHAĆ

DSC_0884

Earth can be compared to a ship. Captain is in ultimate command of the vessel, he/she is the one who knows its direction and final destination. He/she knows all the laws and rules to manage and control the ship. The whole crew, with full confidence, conscientiously carries out the instructions of the captain  working for the good of all.

Imagine what would happen if suddenly the crew stopped being guided by these principles and one person would steer east, the other west, the third to the north, south and fourth, each would have a different direction and purpose. This would create chaos, fighting and mutual annihilation causing the risk of a sinking of the ship.

Such chaos reigns presently on Earth. We have many  captains who have different objectives and directions and their selfish desires. They fight each other, killing, destroying, following the principle „to aim for something at any cost and to walk over everybody”. They manipulate and control through various means (politics, religion, media) confused people whom they use for their own purposes. As a result of their activities 98% of people are unable to work and think on their own. This all leads to destruction and a global catastrophe.

Planet Earth needs a captain whose heart and reason embrace the entire planet and who can guide its development for the benefit of all beings,  a captain who is above all the divisions (states, borders, castes), who knows the laws of the universe, and implements them with respect and takes into consideration every and each being.

Planet Earth needs awakened people with big open hearts and  minds, people with consciousness, that recognize that we are like communicating vessels, that we are all one, that we get what we give and vice versa. We are all on the ship called Earth, and we have to work together for her and our good.

Planet Earth needs a clearly defined purpose and a direction so it can be a shining pearl in this huge Universe, and all the inhabitants of this planet can be participants in this creation.

Therefore I ask you people to wake up, open your hearts and minds, fill them with love that dissolves all illusions of this world, all imaginary fears and terrors. Allow your divine Reason to comprehend the whole enslavement of mankind, and when you finally comprehend it say: enough,  STOP! 

It is time to say:

STOP to killing each other,

STOP to violence, control and the manipulation

STOP to mindless reaction to suggestions of the media, leaders, idols.

It is time to feel with one’s heart and to say:

I LOVE and RESPECT MYSELF,   I LOVE ALL BEINGS and ALL LIFE,   I LOVE the WORLD,  

I LOVE TO LOVE

DSC_0947

Miłego tygodnia

DSC_0437

DSC_0446

DSC_0452

Niedzielny spacer / Sunday walk

DSC_0422

DSC_0367

DSC_0405

DSC_0362

DSC_0388

DSC_0411

DSC_0377

DSC_0386

DSC_0412

DSC_0398

DSC_0432

Niech miłość, piękno, prawda, wiara, spokój i harmonia towarzyszą nam we wszyskich chwilach.

Życzę wszystkim spokojnego tygodnia. Z miłością Wanda

Żyworódka pierzasta/ Air Plant, Life Plant, Miracle Leaf, Goethe Plant

Żyworódka  zakwitła na moim parapecie. Mam tą roslinę juz kilka lat ale pierwszy raz zakwitła.

DSCN9543

Żyworódka jest rośliną leczniczą. Surowcem leczniczym są świeże liście i świeże szczyty pędów, z których otrzymuje się sok lub miazgę. Sok zawiera flawonindy, katechiny, witaminę C i mikroelementy: glin, magnez, selen, wapń, potas, krzem, mangan, miedź i inne. Jest stymulatorem biogennym. Działa bakteriobójczo i wirusobójczo, uodparniająco, pobudza regenerację uszkodzonych tkanek. Leczy trudno gojące się rany, poparzenia, odleżyny i wrzody, a także zapalenia błony śluzowej, paradontozę i zapalenie spojówek. Jest stosowana w chirurgii, zwłaszcza przy przeszczepach skórnych. Jej sok lub liście pomagają po chemio- i radioterapii, wzmacniają serce, poprawiają i regulują układ krążenia. Żyworódka ma tez właściwości żółciopędne. Okazuje się pomocna w leczeniu niedomagań gruczołu krokowego – prostaty. Poprawia pamięć. Spirytus żyworódkowy leczy łupież, zapobiega wypadaniu włosów, regeneruje cebulki włosowe.

DSC_0344

Żyworódka kwitnie zimą. Pięknie wygląda i cieszy w ten zimowy czas.

DSC_0352Pozdrawiam serdecznie Wanda

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bryophyllum_pinnatum

23 stycznia 2015

Lekkie popołudnie. Na troszkę wyszło słońce i świat rozświetlił się kolorami.

Miałam szczęście, bo łabędzie pofrunęły dookoła stawu, przyleciały dzikie gęsi , sójka usiadła na drzewie, a sikorki jak zawsze dokazywały na podwórku.

DSC_0015

DSC_0069

DSC_0134

DSC_0135

DSC_0275

DSC_0147

DSC_0156

DSC_0211

DSC_0220

DSC_0285

DSC_0250

DSC_0195

DSC_0196

DSC_0197

DSC_0288

DSC_0004

DSC_0019

DSC_0091

DSC_0137

Życzę miłego weekendu Wanda

Today, sun came out of the clouds for a while. It made everything vibrant. During my walk I came across „my family” of mute swans, wild geese, jay and tits playing joyfully around my house. Beautiful day, beautiful gift from Mother Nature to observe the birds, friends of the skies, earth and water. Nice weekend to everyone. Wanda

DSC_0219

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 95 obserwujących.